DANH SÁCH SẢN PHẨM

Hệ thí nghiệm sấy tầng sôi - Mã SP: TN-09

Hệ thí nghiệm sấy tầng sôi - Mã SP: TN-09

Hệ thí nghiệm sấy tầng sôi

Liên hệ

Giá bán:

Hệ thí nghiệm xác định trở lực đường ống - Mã SP: TN-08

Hệ thí nghiệm xác định trở lực đường ống - Mã SP: TN-08

Hệ thống thiết bị thí nghiệm xác định trở lực đường ống cung cấp các quá trình chuyển động của ch...

Liên hệ

Giá bán:

Hệ thí nghiệm máy lọc khung bản - Mã SP: TN-07

Hệ thí nghiệm máy lọc khung bản - Mã SP: TN-07

Hệ thống thiết bị thí nghiệm máy lọc khung bản cho phép phân riêng huyền phù ra thành nước lọc và...

Liên hệ

Giá bán:

Hệ thí nghiệm xác định phân bố vận tốc - Mã SP: TN-06

Hệ thí nghiệm xác định phân bố vận tốc - Mã SP: TN-06

Hệ thống thiết bị thí nghiệm xác đinh sự phân bố vận tốc trong ống dẫn cho phép đo vận tốc dòng l...

Liên hệ

Giá bán:

Hệ thí nghiệm xác định hệ số truyền nhiệt - Mã SP: TN-05

Hệ thí nghiệm xác định hệ số truyền nhiệt - Mã SP: TN-05

Hệ thống thiết bị thí nghiệm xác định hệ số truyền nhiệt cung cấp các quá trình trao đổi nhiệt qu...

Liên hệ

Giá bán:

Hệ thí nghiệm xác định chế độ dòng chảy - Mã SP: TN-04

Hệ thí nghiệm xác định chế độ dòng chảy - Mã SP: TN-04

Là thí nghiệm xác định chuẩn số Reynolds cho phép quan sát các biến đổi xảy ra trong dòng chảy củ...

Liên hệ

Giá bán:

Hệ thí nghiệm cô đặc hai nồi chân không - Mã SP: TN-03

Hệ thí nghiệm cô đặc hai nồi chân không - Mã SP: TN-03

Cô đặc là quá trình làm bay hơi một phần dung môi của dung dịch chứa chất tan không bay hơi ở nh...

Liên hệ

Giá bán:

Hệ thí nghiệm xác định đường đặc tuyến của bơm - Mã SP: TN02

Hệ thí nghiệm xác định đường đặc tuyến của bơm - Mã SP: TN02

Hệ thống thí nghiệm xác định đường đặc tuyến của bơm. Bơm ly tâm làm việc theo nguyên tắc ly tâm....

Liên hệ

Giá bán:

Hệ thí nghiệm sấy tuần hoàn khí thải - Mã SP: TN-01

Hệ thí nghiệm sấy tuần hoàn khí thải - Mã SP: TN-01

Hệ thống thiết bị thí nghiệm sấy tuần hoàn khí thải làm việc theo phương pháp sấy bằng không khí ...

Liên hệ

Giá bán: