DANH SÁCH SẢN PHẨM

Tháp oxy hóa năng suất 20m3/h

Tháp oxy hóa năng suất 20m3/h

Tháp oxy hóa cao tải được dùng để xử lý nước sinh hoạt, xử lý nước nhiễm các kim loại nặng như As...

Liên hệ

Giá bán:

Tháp oxy hóa năng suất 50m3/h

Tháp oxy hóa năng suất 50m3/h

Tháp oxy hóa cao tải mã sản phẩm TH-OX-50 - Năng suất 50m3/h. Tháp oxy hóa cao tải được làm hoàn ...

Liên hệ

Giá bán:

Tháp oxy hóa năng suất 10m3/h

Tháp oxy hóa năng suất 10m3/h

Tháp oxy hóa cao tải mã sản phẩm TH-OX-10 Năng suất 10m3/h. Tháp oxy hóa cao tải được làm hoàn to...

Liên hệ

Giá bán:

Tháp oxy hóa - Năng suất 30m3/h

Tháp oxy hóa - Năng suất 30m3/h

Tháp oxy hóa cao tải mã sản phẩm TH-OX-30 - Đường kính 700mm - Chiều cao 4500mm - Năng suất 30m3/...

Liên hệ

Giá bán:

Tháp oxy hóa - Năng suất 15m3/h

Tháp oxy hóa - Năng suất 15m3/h

Sản phẩm tháp oxy hóa cao tải mã sản phẩm TH-OX-15, đường kính 550mm, chiều cao tổng thể 3800mm,...

Liên hệ

Giá bán:

Tháp oxy hóa - Năng suất 8m3/h

Tháp oxy hóa - Năng suất 8m3/h

Tháp oxy hóa cao tải được dùng để xử lý nước sinh hoạt, xử lý nước nhiễm các kim loại nặng như As...

Liên hệ

Giá bán:

Tháp oxy hóa - Năng suất 6m3/h

Tháp oxy hóa - Năng suất 6m3/h

Xin giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm tháp oxy hóa cao tải mã sản phẩm TH-OX-06, đường kính ...

Liên hệ

Giá bán:

Tháp oxy hóa - Năng suất 4m3/h

Tháp oxy hóa - Năng suất 4m3/h

Tháp oxy hóa cao tải mã sản phẩm TH-OX-04 - Đường kính 300mm - Chiều cao 2800mm - Năng suất 4m3/h...

Liên hệ

Giá bán:

Tháp oxy hóa

Tháp oxy hóa

Tháp oxy hóa hay thap oxy hoa được sử dụng để lọc nước giếng khoan, được công ty cổ phần chemic c...

Liên hệ

Giá bán: