Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội hóa học Việt Nam lần thứ VI

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội hóa học Việt Nam lần thứ VI

Sáng ngày 25/11/2016, Hội Hóa học Việt Nam đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Hóa học Việt Nam lần thứ VI tại Hà Nội. Hơn 200 đại biểu là thành viên của Hội từ khắp nơi trong cả nước đã về dự Đại hội. Khách mời của Đại hội có: ông Đặng Vũ Minh - Giáo sư Tiến sỹ Khoa học - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; ông Ngô Đại Quang - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; ông Nguyễn Văn Nội - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội; cùng các đại diện của Bộ Công thương, Liên hiệp hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam, thành phố Hà Nội và các Hội bạn đã đến dự.

Đại hội đã được nghe báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ V (2011 - 2016) về củng cố và phát triển tổ chức, về hoạt động khoa học công nghệ, phố biến kiến thức, thúc đẩy phát triển ngành, hoạt động giáo dục đào tạo, tạo nguồn nhân lực cho ngành, hoạt động tư vấn phản biện, hỗ trợ sản xuất, hoạt động hợp tác quốc tế và các hoạt động tạo nguồn kinh phí cho các hoạt động của Hội.

 

Các đại biểu tham gia Đại hội được nghe Báo cáo kiểm điểm công tác của BCH Trung ương Hội Hóa học Việt Nam nhiệm kỳ V, Báo cáo kiểm tra hoạt động của Hội và Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ VI (2016 - 2021), đồng thời đã thông qua Báo cáo về việc sửa đổi Điều lệ Hội Hóa học Việt Nam trong nhiệm kỳ mới.Đại hội đã bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Hóa học Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ (2016-2021). Chức chủ tịch Hội Hóa học Việt Nam nhiệm kỳ VI tiếp tục được trao cho Ông Lê Quốc Khánh.

Nguồn: www.vinachem.com.vn