Hướng tới kỷ niệm 69 năm ngày thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2016)

Kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 7/7/2016) là dịp để nhân dân cả nước luôn dành những tình cảm thiêng liêng nhất để tưởng nhớ, biết ơn những thương binh, liệt sĩ đã hy sinh xương máu của mình vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, để cho mỗi chúng ta có được cuộc sống thanh bình và hạnh phúc ngày hôm nay.

Trong suốt hơn 40 mươi năm xây dựng và phát triển, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội trong Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã phát động sâu rộng trong cán bộ công nhân viên thực hiện tốt việc “Đền ơn đáp nghĩa” chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng, điển hình như các phong trào: Xây dựng nhà tình nghĩa cho Người có công; sửa chữa và làm mới tặng cho các đối tượng gia đình chính sách thương bệnh binh; thường xuyên tổ chức thăm hỏi tăng quà cho thân nhân người thương bệnh binh trong Tập đoàn; ngoài ra còn tổ chức thăm và tặng quà cho một số gia đình chính sách nhân dịp tết Nguyên đán hàng năm; nhận phụng dưỡng hàng chục Bà mẹ Việt Nam anh hùng, cha mẹ liệt sĩ già yếu neo đơn; đỡ đầu con liệt sĩ; thực hiện tốt các chính sách xã hội ưu tiên đối với con liệt sĩ, thương bệnh binh… Đây là những việc làm có ý nghĩa thiết thực, nhằm động viên, khích lệ kịp thời các đối tượng chính sách, tạo điều kiện để họ tiếp tục cống hiến sức lực của mình cho xã hội như lời Bác Hồ đã từng dạy “Thương binh tàn nhưng không phế”.

Thiết thực kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2016), Đảng bộ, các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội trong Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam chung tay, góp sức cùng nhân dân cả nước tiếp tục thực hiện chính sách ưu đãi với người có công, tăng cường các hoạt động chăm sóc người và gia đình có công với cách mạng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với thương binh, liệt sĩ, người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

Kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 7/7/2016) là dịp để nhân dân cả nước luôn dành những tình cảm thiêng liêng nhất để tưởng nhớ, biết ơn những thương binh, liệt sĩ đã hy sinh xương máu của mình vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, để cho mỗi chúng ta có được cuộc sống thanh bình và hạnh phúc ngày hôm nay.

Nguồn: www.vinachem.com.vn