Lãnh đạo Tập đoàn chúc mừng Công đoàn CNHCVN nhân Kỷ niệm 87 năm Ngày Thành Lập Công đoàn Việt Nam

Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 27/7/2016), đoàn lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã đến thăm, chúc mừng tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên chức Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam.

Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 27/7/2016), đoàn lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã đến thăm, chúc mừng tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên chức Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam.

Ôn lại truyền thống vẻ vang 87 năm của tổ chức Công đoàn Việt Nam, lãnh đạo Tập đoàn một lần nữa khẳng định vai trò to lớn của tổ cức Công đoàn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với sự phát triển của Tổ chức công đoàn Việt Nam, từ khi được thành lập đến nay, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, trở thành lực lượng nòng cốt, luôn đi dầu trong các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bỏa việc làm, ổn định đời sống cho người lao động.

Thay mặt Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam, đồng chí Vũ Tiến Dũng - Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc của đội ngũ hơn 27.000 người lao động trong Tập đoàn với sự quan tâm chăm lo đời sống, việc làm cho người lao động của Lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Nguồn: www.vinachem.com.vn