Niferco - Top 10 doanh nghiệp tiến bộ nhất trong công bố thông tin năm 2016

Niferco - Top 10 doanh nghiệp tiến bộ nhất trong công bố thông tin năm 2016

Ngày 11/11/2016, Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình (Niferco, mã giao dịch chứng khoán là NFC) đã tự hào được Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vinh danh là một trong 10 doanh nghiệp tiến bộ nhất trong công bố thông tin năm 2016.

Top 10 doanh nghiệp tiến bộ nhất trong công bố thông tin và minh bạch 2016 là một trong 2 hạng mục được HNX vinh danh nhằm ghi nhận nỗ lực của các doanh nghiệp niêm yết trong công bố thông tin và minh bạch, dựa trên kết quả đánh giá của Chương trình Công bố thông tin và minh bạch năm 2015 - 2016.

Việc tôn vinh dựa trên kết quả chấm điểm trên 300 doanh nghiệp niêm yết trên HNX trong việc tuân thủ các quy định pháp luật trên thị trường chứng khoán.

Nguồn: www.vinachem.com.vn