Phân Bón Miền Nam tổ chức huấn luyện nghiệp vụ An toàn Hóa chất năm 2016

Phân Bón Miền Nam tổ chức huấn luyện nghiệp vụ An toàn Hóa chất năm 2016

Nhằm nâng cao nghiệp vụ công tác An toàn vệ sinh lao động cho người lao động trong quá trình sản xuất và kinh doanh hóa chất . Ngày 11 tháng 11 năm 2016, tại Nhà máy Super Phốt Phát Long Thành, Công ty Cổ phần Phân Bón Miền Nam đã đã phối hợp cùng các chuyên gia của Hội đồng Trách Nhiệm Xã Hội Tự Nguyện của các Doanh nghiêp Hóa chất ( VRCC ) đã tổ chức huấn luyện nghiệp vụ An toàn Hóa chất cho người lao động làm việc trong môi trường sản xuất – kinh doanh Hóa chất . Tham gia lớp học có gần 100 học viên là cán bộ công nhân làm việc trực tiếp trong dây chuyền sản xuất, kinh doanh , sử dụng và bảo quản , vận chuyển Hóa chất . Các học viên đã được huấn luyện kỹ năng phòng ngừa ứng phó các nguy cơ gây tai nạn lao động , cháy nổ, các sự cố rò rỉ, phát tán hóa chất làm anh hưởng tới môi trường trong quá trình sản xuất, bảo quản., vận chuyển Hóa chất. Được biết trong năm qua Công ty Phân Bón miền Nam thường xuyên tổ chức tuyên truyền và chú trọng công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tại các nhà máy trong Công ty góp phần ngăn ngừa và giảm thiểu các nguy cơ gây tai nạn lao động, nguy cơ cháy nổ và Bảo vệ môi trường tiếp tục đẩy mạnh các phong trào ‘Xanh – Sạch - Đẹp’ ngày một tốt hơn .

Nguồn: www.vinachem.com.vn