Sản xuất nhiên liệu máy bay từ mía

Một nhóm các nhà nghiên cứu tại California (Mỹ) đã chứng minh rằng các hợp chất dẫn xuất từ cây mía đường có thể được chuyển hóa với hiệu suất gần 100% thành một loại nhiên liệu máy bay phản lực mới với hiệu quả vận hành cao

sugar-caneMột nhóm các nhà nghiên cứu tại California (Mỹ) đã chứng minh rằng các hợp chất dẫn xuất từ cây mía đường có thể được chuyển hóa với hiệu suất gần 100% thành một loại nhiên liệu máy bay phản lực mới với hiệu quả vận hành cao. Một bản đánh giá tác động đối với môi trường cho thấy, phương pháp này có thể giúp giảm đến 80% phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính so với nhiên liệu sản xuất từ dầu mỏ.

Để giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ và giảm thiểu tác hại đối với môi trường, trong thời gian qua nhiều nhóm nghiên cứu đã phát triển các phương pháp sản xuất nhiên liệu xe ô tô cũng như các loại hóa chất khác nhau từ nguyên liệu sinh học. Tuy nhiên, những quy định chặt chẽ đối với nhiên liệu hàng không đã hạn chế khả năng thành công của các nhà nghiên cứu khi họ tìm cách sản xuất những nhiên liệu này từ các nguồn nguyên liệu sinh học.

Theo quy định, nhiên liệu hàng không cần phải được pha chế từ các hợp chất không chứa oxy, chúng phải tạo thành các hỗn hợp với mật độ năng lượng cao, có điểm đông thấp và độ nhớt thấp. Những yêu cầu cao như vậy thường được đáp ứng bằng nguyên liệu hydrocacbon mạch nhánh hoặc mạch vòng, nhưng việc sản xuất chúng từ nguyên liệu sinh học không phải là dễ dàng. Cho đến nay, một số phương pháp sản xuất nhiên liệu máy bay từ nguyên liệu sinh học chỉ đạt hiệu suất thấp hoặc đòi hỏi chi phí năng lượng cao.

Phương pháp mới do các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Tổng hợp California đề xuất đã vượt qua được những trở ngại đó. Nhóm nghiên cứu tại đây đã cho thấy rằng, việc ngưng tụ các alkyl metyl keton dẫn xuất từ cây mía đường Braxin, tiếp theo sau là quá trình khử oxy, sẽ cho phép sản xuất các sản phẩm mạch vòng trong phạm vi C129C45 mà có thể được sử dụng làm nhiên liệu máy bay (C129C21) hoặc dầu bôi trơn động cơ ô tô (C33+).

Mật độ năng lượng của hợp chất nhiên liệu nói trên cao hơn so với nhiên liệu máy bay thông thường. Đồng thời, điểm đông của hợp chất mới, các đặc điểm lưu biến ở nhiệt độ thấp cũng như các tính chất khác liên quan đến độ nhớt của nó cũng hơn trội so với nhiên liệu máy bay sản xuất theo các phương pháp khác. Các tính chất độ nhớt của chất bôi trơn làm từ nguyên liệu mới tương đương với các chất bôi trơn tổng hợp chất lượng cao khác, thường được sử dụng cho động cơ ô tô, đồng thời vượt trội so với các loại dầu tiêu chuẩn làm từ dầu mỏ.

Công trình nghiên cứu nói trên có thể là định hướng quan trọng cho các nhà nghiên cứu khác trong tương lai và có thể làm thay đổi quan điểm của các nhà hoạch định chính sách trong lĩnh vực năng lượng cũng như bảo vệ môi trường.

Hoahocngaynay.com

Nguồn Chemical & Engineering News